Frågor & svar

Vad är Solvenix?

Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix är ett receptfritt läkemedel som reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper.

Vad innehåller Solvenix? 

Solvenix innehåller det verksamma ämnet aescin och tas dagligen för optimal effekt. Synlig effekt efter 4 veckor1

Fungerar det verkligen?

Effekten av Solvenix (verksamt ämne aescin) har bekräftats i klinikska studier och är godkänt av Läkemedelsverket. Det aktiva ämnet behandlar nedsatt blodcirkulation i benen.

För vem passar Solvenix?

Solvenix kan användas av vuxna från 18 års ålder med nedsatt blodcirkulation i benen.

Hur ska jag ta Solvenix?

Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll.) Synlig effekt efter 4 veckor.

Kan man kombinera Solvenix med stödstrumpor?

Ja, du kan kombinera stödstrumpor och Solvenix vid nedsatt blodcirkulation i benen. Avsluta inte kompressionsbehandling (stödstrumpa) utan samråd med läkare.

Kan jag använda Solvenix under min graviditet eller under amning?

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Solvenix under graviditet eller amning.

Kan jag ta Solvenix tillsammans med andra läkemedel?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Solvenix och andra läkemedel.

Var kan jag köpa Solvenix?

Här på solvenix.se kan du enkelt prenumerera på Solvenix. Då får du Solvenix direkt hem i brevlådan, fraktfritt och utan bindningstid. Solvenix finns också att köpa på alla apotek.

Hur många kapslar finns i en ask?

Varje ask innehåller 60 kapslar vilket motsvarar en månads förbrukning.

Innehåller Solvenix gluten eller laktos?

Solvenix innehåller varken gluten eller laktos.

Vad innehåller Solvenix?

En depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från Aesculus hippocastanum L., frö, motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin.

Övriga innehållsämnen är:
Dextrin, gelatin, kopovidon, talk, renat vatten, ammoniometakrylatsampolymerer (Eudragit RS och Eudragit RL), titandioxid (E171), trietylcitrat, natriumlaurilsulfat, järnoxid (E172).

Finns det några biverkningar med Solvenix?

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det besvär som rapporterats på Solvenix är lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel och klåda samt allergiska reaktioner. Frekvensen är okänd.

Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19.